Oferta dla Klientów indywidualnych

Adwokaci z naszej kancelarii udzielają porad prawnych, przygotowują dla Klientów umowy, pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentują Ich w postępowaniach przed sądami i organami administracji.

Kancelaria Andrzeja Wrzeciono z Rudy Śląskiej oferuje Klientom pomoc z zakresu:

Prawa cywilnego:

 • prawo własności nieruchomości, w tym: zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, roszczenie współwłaścicieli, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, dopuszczenie do współposiadania
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu umów ubezpieczenia, w tym OC i AC oraz z tytułu czynów niedozwolonych
 • ochrona dóbr osobistych
 • najem lokali
 • roszczenia związane z umowami sprzedaży takie jak: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związane z niedozwolonymi klauzulami umownymi
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług

Prawa rodzinnego:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o separację
 • sprawy o podział majątku i inne sprawy majątkowe
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o przysposobienie

Prawa spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zabezpieczenie spadku
 • sprawy o podział spadku i inne sprawy spadkowe

Prawa pracy:

 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych)
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy

Prawa lokalowego:

 • sprawy o zapłatę czynszu
 • sprawy o eksmisję

Prawa administracyjnego i podatkowego:

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • uzyskanie decyzji administracyjnych
 • odwołania od decyzji administracyjnych, a także reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • odwołania od decyzji urzędów skarbowych
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Postępowania egzekucyjnego:

 • skargi na czynności komornika
 • wnioski o wyłączenie spod egzekucji
 • powództwa przeciwegzekucyjne.